Redo för ett virusfritt kontor?


Vi skapar virusfria arbetsplatser!

RING OSS

Vad vi gör?Vi skapar virusfria arbetsplatser genom revolutionerande teknik!Många arbetsgivare kämpar med att hålla arbetsplatser rena så personalen och kunder kan hålla sig frisk. Vi utmanar traditionella kostsamma och långsamma saneringsprocesser med kemikalier genom beprövad teknik. Vi tar genom strålning död på virus, mögel och bakteries DNA, vi arbetar med metoder  som används av tex sjukhus och flygbolag runt om i världen. Kontakta oss så berättar vi gärna mer! 

Vilka vi är?

Dozzy är ett teknikföretag som vill skapa en virusfri arbesplats, där antalet sjukdagar sjunker och en renare arbetsmiljö uppstår. Genom att arbeta med ledande teknik, kan vi utan kemikalier ta död på virus och bakterier på er arbetsplats som en traditionell städning aldrig kommer åt. Dozzy arbetar med liknande arbetsmetoder som sjukhus där vi genom strålning tar död på virusets DNA.

Kontakta oss

 
 
 
 
JA